0775 000 905 (Viber, Zalo)
   0776 440 044 (Tư vấn shoe care)
  Hình ảnh trên web được chụp bởi ARSS

Chất liệu: Da mông ngựa (Shell Cordovan)

Sản phẩm không tồn tại !
;