0775 000 905
   0776 440 044
  Hình ảnh sản phẩm thuộc bản quyền của Anh Rùa

Thương hiệu: Grenson

-Grenson là một trong những thương hiệu shoemaker lâu đời của Anh Quốc, đã hoạt động vào năm 1866 và vẫn tiếp tục phát triển mạnh cho đến ngày nay. Grenson đã có nhà máy riêng ở Northampton, nơi họ sản xuất giày cho các thương hiệu khác cũng như các dây chuyền của riêng họ.

;