0775 000 905
   0776 440 044
  Hình ảnh sản phẩm thuộc bản quyền của Anh Rùa

Thương hiệu: Matchless

Vào đầu năm 2012, chủ sở hữu cũ của Belstaff - anh em người Ý Malenotti - đã mua lại quyền thương hiệu Matchless. Và một lần nữa họ đã thổi cái hồn đẳng cấp, cổ điển, mạnh mẽ...vào những chiếc áo da Matchless như họ đã từng làm với Belstaff

;