0775 000 905
   0776 440 044
  Hình ảnh sản phẩm thuộc bản quyền của Anh Rùa

Cà Vạt (Tie)

Cà Vạt dành cho quý ông gentleman không phải là thứ không thể thiếu, nhưng nếu chúng ta biết cách "chơi" cà vạt đúng cách và phối đúng trang phục thì dường như chúng ta là người nổi bật nhất trong số những người biết cách ăn mặc.

;