0775 000 905
   0776 440 044
  Hình ảnh sản phẩm thuộc bản quyền của Anh Rùa

Thương hiệu: Vanson Leathers

Vanson leathers được thành lập vào năm 1974, sự toàn vẹn và chất lượng là mục tiêu của Vanson ngay từ đầu, sử dụng nguồn nguyên liệu da tốt nhất, bền bỉ nhất và dầy nhất (full grain) cho những chiếc áo da của mình với niềm tự hào made in USA.

Sản phẩm không tồn tại !
;