0775 000 905
   0776 440 044
  Hình ảnh trên web được chụp bởi ARSS

Chất liệu: Da đà điểu (Ostrich)

;