0775 000 905
   0776 440 044
  Hình ảnh trên web được chụp bởi ARSS

Chất liệu: Da Dầu (pullup leather)

;