0775 000 905
   0776 440 044
  Hình ảnh sản phẩm thuộc bản quyền của Anh Rùa

Thương hiệu: Crockett & Jones

Crockett & Jones được thành lập từ năm 1879 tại Northampton, England. Là một trong những hãng giày nằm trong TOP được khao khát trải nghiệm đối với những gã nghiện giày.

;