0775 000 905
   0776 440 044
  Hình ảnh sản phẩm thuộc bản quyền của Anh Rùa

Thương hiệu: Magnanni

Magnanni thành lập vào năm 1954 tại Almansa, Spain. Trải qua nhiều thế hệ truyền thống gia đình cha truyền con nối, Magnanni từng ngày cải tiến chất lượng, thiết kế, kỹ thuật…trong từng sản phẩm của họ.

;