0775 000 905
   0776 440 044
  Hình ảnh sản phẩm thuộc bản quyền của Anh Rùa
TUỔI THỌ 1 ĐÔI GIÀY

TUỔI THỌ 1 ĐÔI GIÀY

 

Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ 1 đôi giày: Mặt đường tiếp xúc, thời tiết, mật độ mang, shoe trees, bảo dưỡng giày đúng cách hay không. [...]

Xem chi tiết