0775 000 905
   0776 440 044
  Hình ảnh sản phẩm thuộc bản quyền của Anh Rùa
MONKSTRAP: GIÀY TU SĨ

MONKSTRAP: GIÀY TU SĨ

 

Monkstrap được gọi là giày tu sĩ là do có nguồn gốc từ các tu sĩ. Mức độ trịnh trọng của monkstrap luôn là đề tài tranh luận, tùy thuộc vào từng nơi. [...]

Xem chi tiết